De vzw Red Reesinghe

Wie zijn we en waar staan we voor?

RUP Reesinghe loopt enkele maanden vertraging op. Gemeente organiseert nieuw infomoment op dinsdag 28 februari.

Details vind je op

https://www.maldegem.be/rup-reesinghe

Kom naar het infomoment op dinsdag 28 februari om 19h30 in het gemeentehuis.

Gemeente Maldegem heeft startnota klaar en organiseert infomoment op maandag 24 oktober

Details over de startnota en het infomoment vind je op

https://www.maldegem.be/rup-reesinghe

Dit is de volgende stap om Reesinghe voorgoed om te zetten naar landbouwgebied met waardevolle natuurelementen en dus zonder bebouwing.

Kom naar het infomoment op maandag 24 oktober om 20uur in de Poermolen.

Reesinghe gered, op AVS 17 december 2021

NIEUWS!

Ons burgervoorstel is aangenomen!

De stemming voor ons burgervoorstel is afgelopen. Hier lees je een kort verslag.

13 stemmen voor, 12 stemmen tegen!
De gemeenteraad volgt dus ons burgervoorstel.
Reesinghe zal bestemd worden als bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor de aanwezige landschaps- en natuurwaarden.

Er wordt dus NIET gebouwd in Reesinghe!

Een schitterend resultaat!

Dank aan alle Maldegemnaars, dank aan allen die ons steunen.

Volg ons burgervoorstel op de gemeenteraad

Op donderdag 16 december om 19h30 zullen enkele leden van de vereniging Red Reesinghe ons burgervoorstel toelichten en verdedigen in de gemeenteraad

Geen bebouwing in het Reesinghe gebied in Maldegem!

Reesinghe moet een mozaïek van landbouwgronden, dreven en waardevolle natuur blijven.


Bedankt voor us steun Bedankt voor de 950 handtekeningen voor ons burgervoorstel

 


Bedankt voor us steun
voor de 3000 Bezwaarschriften


teken de petitie