1,8 miljoen euro voor bos- en landbouwgrond in Reesinghe

(foto: petitie Red Reesinghe, duizenden Maldegemnaars zorgen ervoor dat Reesinghe voorgoed bouwvrij blijft)

Maldegemse burgers maken politieke geschiedenis

Laat ons even terugkeren naar een heuglijk moment in de Maldegemse politieke geschiedenis: we schrijven 16 december 2021. Op de agenda van de gemeenteraad is een burgervoorstel geagendeerd, dankzij de wil en de steun van duizenden Maldegemnaars: het behoud van Reesinghe als onbebouwd landbouw- en natuurgebied. Of zoals het officieel op de agenda stond: de wijziging van de bestemming van het woonuitbreidingsgebied Reesinghe.

Wat weinigen een jaar daarvoor voor mogelijk hielden – namelijk dat verenigde burgers een stemming zouden afdwingen die tegen het zittende bestuur in ging – wel, precies dat gebeurde die avond. Het zittende bestuur wou een groot bouwproject in Reesinghe tot stand brengen, maar werd in die gemeenteraad door een zeer actieve groep burgers tegengehouden, daarin gesteund door zeer vele Maldegemnaars.

Het was corona-tijd, een groot volksfeest kon er niet komen, maar zonder corona had de markt vol mensen gestaan die druk zouden uitvoeren op de gemeenteraadsleden. Die druk was er duidelijk wel, want een aantal gemeenteraadsleden uit de meerderheid voelden goed aan dat bebouwen in Reesinghe hen zeer duur ging te staan komen in hun verdere politieke toekomst. Ze keerden hun kar en stemden met de oppositie mee voor Red Reesinghe.

De vreugde om de goedkeuring van dit burgervoorstel was en blijft – terecht – groot.

 

Aankoop gronden beslist

In diezelfde gemeenteraad was echter ook een volgend punt geagendeerd: de aankoop van gronden in Reesinghe, principiële beslissing. De toenmalige oppositie van Groen en CD&V voerde aan dat aankoop van 6 ha. bos- en landbouwgrond aan de aankoopprijs voor woonuitbreidingsgebied niet alleen een veel te dure aankoop was, maar bovenal niet meer nodig was na het goedgekeurde burgervoorstel om Reesinghe niet te bebouwen. Helaas bleef de toenmalige meerderheid bij dit punt en stemde ze meerderheid tegen oppositie voor de aankoop van die 6 ha. gronden in Reesinghe.

 

Red Reesinghe protesteert

Op de daaropvolgende bestuursvergadering van vereniging Red Reesinghe werd dit besproken. Intussen was de wissel van de macht in Maldegem gebeurd. De zittende meerderheid Open VLD – De Merlaen – N-VA was met een motie van wantrouwen weggestuurd en er was een nieuwe meerderheid van CD&V – N-VA – Groen. Enkele leden van vereniging Red Reesinghe hielden op die vergadering een vurig pleidooi om die aankoop niet te laten doorgaan. Die aankoop was helaas wel goedgekeurd op die bewuste gemeenteraad en het kwaad was dus al geschied.

Maar Red Reesinghe had natuurlijk een punt: dit was een veel te dure aankoop omdat de prijs voor woonuitbreidingsgebied was gerekend, ze zette een zeer hoge referentieprijs voor andere delen van Reesinghe, ze was onnodig omdat het gebied toch zou omgezet worden in landbouw- en natuur. En stel nu dat die omzetting nogmaals fout liep, dan was het risico voor verkoop aan veel te hoge prijzen voor andere gronden in Reesinghe zeer hoog.

In 2021 was de prijs voor bosgrond rond de 20.000 per ha. De overeengekomen kostprijs van het vorige bestuur voor de gronden Reesinghe is maar liefst 1.658.165 Euro. Dus 14 keer zo duur als de prijs voor bosgrond, waarvoor de gemeente het in feite kocht. Weggesmeten geld, zoveel is zeker.

 

Vonnis in het nadeel van de Maldegemnaar die betaalt

Het nieuwe bestuur besloot – op aandringen van vereniging Red Reesinghe – om alsnog aan die aankoop onderuit te komen, en probeerde een overeenkomst te sluiten met de eigenaars of eventueel een dading te bereiken. Maar de eigenaars wilden niet wijken en dagvaardden de gemeente. Het vonnis werd geveld op 23 mei 2023 en was duidelijk in het voordeel van de eigenaars de Crombrugghe de Looringhe: de gemeente zou (ook als ze in beroep ging) moeten betalen voor de aankoop, en elke dag na 30 juni zou er een dwangsom van 50.000 euro per dag geëist worden. De kansen om het in beroep nog te winnen, waren bovendien zo goed als onbestaande.

Vandaar dat onlangs de gemeente de veel te hoge som van 1.658.165 euro voor die gronden betaalde. Samen met gerechtelijke kosten, registratiekosten en nog een aantal kosten, loopt de som op tot 1,8 miljoen euro. Een erfenis van het vorige bestuur, die de gemeentekas en dus de Maldegemnaar duur te staan komt. Red Reesinghe en het nieuwe bestuur hebben al het mogelijke gedaan om de Maldegemnaar niet met die kost op te zadelen. Helaas is dit mislukt. Wat we in de plaats hebben, is een bos dat in de feiten, na omzetting door het RUP Reesinghe, toch voor altijd landbouw en bos gaat worden.

Ironie, o, ironie. Open VLD die eigenlijk verantwoordelijk is voor die nutteloze aankoop, stelde bij monde van haar fractieleider in de gemeenteraad van juni 2023 de ‘kritische’ vraag hoe die aankoop fout gelopen is en hoeveel die nu zou kosten. Of hoe je je eigen dwaze en dure fratsen met valse vragen in de schoenen van een ander probeert te schuiven.