Bedankt Maldegemnaars !!

3000 bezwaarschriften

Meer dan 3.000 bezwaarschriften werden in totaal ingediend tegen het bouwproject in Reesinghe.

Op 1 september overhandigden we een pakket van maar liefst 2.709 bezwaarschriften aan het gemeenteloket ( zie foto).

Afgifte bezwaarschriften
De Maldegemnaars geven een duidelijke boodschap: Reesinghe moet blijven zoals het is!

Ongeveer 3.000 ingediende bezwaren betekent een nooit geziene massale en spontane reactie van onze bevolking.
Veel duidelijker kan het niet: het draagvlak voor het behoud van Reesinghe is enorm bij de inwoners van Maldegem, Donk, Kleit, Adegem en Middelburg.

Actie Red Reesinghe dankt de Maldegemnaars voor deze hartverwarmende steun.

Honderden Maldegemnaars kwamen opdagen op zaterdagnamiddag aan de dreef in Reesinghe om spontaan een bezwaarschrift in te dienen.
Ook de acties op de markt bleken een groot succes:
- de inwoners van Maldegem voelen zich betrokken en willen zich engageren om het gebied van Reesinghe te redden.
De deur-aan-deur actie werd zeer positief onthaald en bewoners boden zich spontaan aan om ook mee bezwaren op te halen.

Nooit eerder werd in Maldegem een actie zo massaal en enthousiast ondersteund!

Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor dit onverhoopte resultaat en bedanken alle mensen die een bezwaarschrift indienden.

Dit verhaal eindigt pas als Reesinghe definitief is omgezet in een mozaïeklandschap van landbouw, dreven en bosjes.

Maldegemnaars steken hun nek uit voor Reesinghe. Wie zal dát sterke signaal nog naast zich neerleggen?