Red Reesinghe Chronologie

20 jaar actie voor behoud van Reesinghe!

Al meer dan 20 jaar wordt door vele Maldegemnaars geijverd om dit waardevolle groene gebied definitief om te zetten in gemengd landbouw- en natuurgebied. Meerdere petities en acties werden al op poten gezet in die vele jaren. En het was ei zo na gelukt. In het vorige bestuur (2012-2018) was er een akkoord en liep er een procedure om het gebied definitief om te zetten naar landbouwgebied met waardevolle natuurelementen.

Ook binnen de Vlaamse regering en administratie liep een prioritair actieplan om dit gebied als landbouw- en natuurgebied te verankeren.

Nieuwe plannen voor bebouwing dreigen!

Het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) dat Reesinghe definitief zou omzetten tot landbouw- en natuurgebied werd echter door het huidige bestuur (vanaf 2018) stopgezet. In 2020 vroeg dit bestuur een juridisch advies op om in samenwerking met promotoren en grondspeculanten maar liefst 6 hectare van het Reesinghe gebied te kunnen bebouwen! Slecht nieuws dus voor de Maldegemnaars.

De houding van de burgemeester en het bestuur.

Begin juli 2020 kondigde de burgemeester aan dat hij het Reesinghebos zou verdubbelen. Als onderdeel van een bebouwingsproject schenken promotoren en eigenaars immers de helft van het Reesinghe gebied aan de gemeente. In ruil daarvoor willen ze 6 ha bebouwen. De burgemeester zet het respect voor eigendomsrecht boven alles, en ziet dus totaal geen reden om dit bouwproject tegen te houden.

Links van de Oude Kasteeldreef ligt de 6 ha die bedreigd wordt door het bouwproject

Foto bedreigd terrein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanvragen ontheffing-MER van de projectontwikkelaars

De projectontwikkelaars dienden in april 2020 bij de dienst MER van Omgeving Vlaanderen een dossier in voor ontheffing van de opmaak van een project-Milieu Effecten Rapport. Deze ontheffing werd op basis van ingewonnen adviezen door de bevoegde dienst geweigerd.

In oktober dienden de projectontwikkelaars opnieuw een aanvraag in. En een tweede keer werd op basis van ingewonnen adviezen door team MER de aanvraag geweigerd.

De keuze van het gemeentebestuur werd nogmaals bevestigd toen het in november een gunstig advies gaf aan de tweede ontheffingsaanvraag voor een project-MER.

Eerste campagne van Red Reesinghe

In juni 2020 startten we de eerste campagne van Red Reesinghe. Ze liep ongeveer een jaar, maar werd vanzelfsprekend erg gehinderd door de geldende corona-maatregelen. In coronatijden verliep de campagne dan ook hoofdzakelijk online.

We startten een online petitie www.petities.com/redreesinghe die inmiddels meer dan 1400 handtekeningen kon verzamelen, waarvan meer dan 1000 ondertekenaars uit Maldegem.

We startten onze Facebookpagina www.facebook.com/redreesinghe en de groep 'Vrienden van Reesinghe' www.facebook.com/groups/reesinghe. De pagina telt intussen meer dan 500 volgers en de groep telt meer dan 700 leden.

We plaatsten spandoeken in voortuinen om onze actie zichtbaar te maken in de gemeente.

En we startten een flyer- en affichecampagne.

De vereniging Red Reesinghe krijgt vorm

Al bij de eerste signalen dat er een bouwproject in Reesinghe op til stond, lieten vele burgers spontaan hun afkeuring kennen. Sommige Maldegemnaars waren vooral mondeling zeer actief, anderen schreven opiniestukjes voor het behoud van Reesinghe en publiceerden in Vrij Maldegem (toen mocht Vrij Maldegem nog opiniestukken plaatsen).

De actie Red Reesinghe was dan ook klaar om in het voorjaar van 2021 te ontpoppen tot een politiek neutrale vereniging van burgers. Met de versoepelingen van de corona-maatregelen kwamen andere acties zoals een deur-aan-deur campagne opnieuw in beeld.

bezwaarschriften

 

 

Een delegatie van Red Reesinghe ging de bezwaren afgeven op het gemeentehuis.

 

 

 

Openbaar Onderzoek brengt Red Reesinghe in een stroomversnelling

De laatste week van juli 2021 kregen omwonenden de aankondiging van het openbaar onderzoek voor een groepswoningbouwproject in de bus.

Het openbaar onderzoek liep van 4 augustus tot 2 september en dat was ook de periode waarin bezwaar kon ingediend worden.

Alle zeilen werden bijgezet, de vereniging Red Reesinghe bouwde haar eerste grote campagne uit. We maakten afspraken voor de deur-aan-deur actie met een uitgewerkt model van bezwaarschrift, intensifieerden de affichecampagne en de sociale media campagne en lieten nieuwe spandoeken maken. Op 2 zaterdagmiddagen openden we een standje vooraan het kasteeldomein van Reesinghe en op maandagmorgen trokken we naar de markt met onze actie. We werkten aan de juridische basisargumenten, en richtten de VZW Red Reesinghe op met het oog op een mogelijke juridische strijd.

Het doel van deze campagne was om de Maldegemnaars over het bouwproject in te lichten en hun steun te vragen tegen dit bouwproject.
De periode was kort - minder dan een maand - en dan nog midden in de vakantieperiode.
De belangstelling van de Maldegemnaars ging in stijgende lijn. Oorspronkelijk behoefde de deur-aan-deur nog wat uitleg.

In de laatste week van het Openbaar Onderzoek wisten de Maldegemnaars al dat Red Reesinghe zou langskomen en stonden ze vaak al klaar om te tekenen. Enkelen boden zich spontaan aan om in hun straat rond te gaan met bezwaarschriften.

De reactie van de Maldegemnaars was overweldigend, massaal en uitsluitend positief. Red Reesinghe werd in enkele weken tijd van een burgerinitiatief tot een burgerbeweging.
Meer dan 3.000 bezwaarschriften werden ingediend bij de gemeente. De lokale pers inclusief ATV kwam met plezier langs om verslag uit te brengen.