Er wordt NIET gebouwd in Reesinghe!

Ons burgervoorstel is goedgekeurd in de gemeenteraad

Fantastisch nieuws! Ons burgervoorstel is met 13 stemmen tegen 12 aangenomen in de gemeenteraad van 16 december. De gemeenteraad volgt dus ons burgervoorstel. Reesinghe zal bestemd worden als bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor de aanwezige landschaps- en natuurwaarden.

Het debat

Voor wie de voorstelling, het debat en de stemming van ons burgervoorstel wil herbekijken, zeker doen: https://web-maldegem.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-ocmw-raad-16-december-2021, ga naar punt 4.

Het was een heel nipte overwinning, maar wel een overwinning en dat is betekenisvol. Het bestuur heeft immers zelf actief de bouwplannen voor het gebied ondersteund. Dat betekent dat een stem voor ons burgervoorstel eigenlijk een stem tegen de bestuursrichting over Reesinghe is.

Al moeten we dat nuanceren. N-VA liet via de stellingname van de schepen al meteen een opening. Ze stelde voor om een visie over alle woonuitbreidingsgebieden te ontwikkelen en pas daarna een standpunt over Reesinghe in te nemen. Dat vinden wij natuurlijk een onnodig uitstel en een groot risico.

Open VLD is de échte voorstander om Reesinghe te bebouwen. De partij trekt hier wel heel fel de kaart van private eigendom en gaat volledig voorbij aan het feit dat dit speculantengrond is. De partij is niet te spreken over wat zij beschouwt als desinformatie van Red Reesinghe aan de burgers, bijvoorbeeld zouden wij verspreid hebben dat alle bomen gekapt zouden worden. De burgers weten dat dat niet juist is. Red Reesinghe heeft altijd de informatie verschaft waarover we beschikten en de bouwplannen die op dat moment gekend waren.

Daniel Deyne die het woord voerde voor de burgerbeweging Red Reesinghe stelde de hamvraag tegen het einde van zijn betoog voor Reesinghe scherp: gaan we grondspeculanten belonen of kiezen wij voor het algemeen belang van de Maldegemnaars?

De ondersteuning van zowel de CD&V als Groen raadsleden bouwde vooral op het enorme draagvlak dat er is bij de Maldegemnaars om dit mooie gebied te behouden. 3000 bezwaarschriften en 900 handtekeningen voor het burgervoorstel getuigen daarvan. Er waren ook meer dan 150 kijkers in de online gemeenteraad, terwijl een normale gemeenteraad ongeveer een 30tal kijkers aantrekt. Stefaan Standaert (Groen) vatte dat mooi samen: "We zijn de politiek voorbij. Dit overstijgt partijpolitiek. De geloofwaardigheid van de Maldegemse politiek staat op het spel. Maak van deze stemming een topmoment voor wat de Maldegemnaar vraagt."

De stemming

De stemming was een spannend moment. De uitslag kwam bovendien in slow-motion omdat één digitale stem er blijkbaar niet door kwam. Wat een uitbundige vreugde achter de vele burgercomputerschermen toen die stemming in het voordeel van het burgervoorstel viel. Jammer dat we daar geen filmpjes van hebben.

Met 13 stemmen vóór en 12 tegen haalde het burgervoorstel het. De oppositiepartijen - CD&V, Groen, Vlaams Belang - keuren samen met 2 gemeenteraadsleden van N-VA en Peter van Hecke (Open-VLD) het burgervoorstel goed van actiecomité Red Reesinghe tot herbestemming van het Reesinghebos. Een pluim voor de gemeenteraadsleden van N-VA om hun nek uit te steken, en een pluim voor schepen Peter Van Hecke die meteen ook zijn schepenzetel teruggaf. Chapeau voor jullie moed!

 

Wat nu?

Concreet betekent het aanvaarden van dit voorstel dat het college van burgemeester en schepenen de opdracht krijgt om een ruimtelijk planproces op te starten teneinde het Reesinghebos definitief als openruimte gebied te vrijwaren.

Red Reesinghe blijft natuurlijk actief meekijken. Wij laten dit niet los en zullen toezien dat ons burgervoorstel uitvoering krijgt.

 

Burgerzin

Burgers kunnen het verschil maken. Anderhalf jaar geleden doken bouwplannen op voor Reesinghe. Van in het begin kropen burgers in de pen tegen die bouwplannen en werd dit fel besproken in sociale contacten tussen Maldegemnaars. Op sociale media was er onmiddellijk heel veel interesse in de Red Reesinghe Facebookpagina en -groep. In het begin was er nog wat twijfel of we wel iets konden veranderen, maar gaandeweg werd de groep sterker en zekerder. Het is dankzij deze heel krachtige burgerbeweging dat Reesinghe nu gered is. Vergeet dat niet. Vergeet dat nooit. Elk van jullie heeft hierin een krachtige stem. Burgers kunnen wel degelijk het verschil maken.

Dank aan alle Maldegemnaars, dank aan allen die ons steunen.