Omgevingsvergunning bouwproject Reesinghe ingetrokken.

Omgevingsvergunning bouwproject Reesinghe ingetrokken.

Het bouwbedrijf Dedeyne Construct dat een omgevingsvergunning aanvroeg voor het bouwproject in Reesinghe heeft haar aanvraag ingetrokken via een open brief aan alle Maldegemnaars. Het bouwbedrijf wil het nu anders aanpakken, op twee vlakken: een wijziging van het bouwproject dat voorlag en een aanpak in dialoog met de Maldegemnaars. VZW Red Reesinghe zal de evoluties nauwkeurig opvolgen en de gepaste antwoorden bieden.

Het is dankzij de meer dan 3000 bezwaarschriften die de Maldegemnaars indienden tegen dit bouwproject dat we deze belangrijke stap konden afdwingen. De stem van de Maldegemnaars doet er toe! Als we samen een vuist maken, dan kan ook het bestuur dat niet negeren. De gezamenlijke actie van de Maldegemnaars heeft rechtstreeks geleid tot de intrekking van deze omgevingsvergunningsaanvraag.

VZW Red Reesinghe blijft op haar uitgangspunt staan. Wij willen geen bebouwing in Reesinghe. Reesinghe moet open ruimte blijven. De vele reacties die wij ontvingen van de Maldegemnaars in de vorige maanden ondersteunen ons daarin. Het is overduidelijk dat de Maldegemnaars niet willen dat er in Reesinghe gebouwd wordt. Wij zullen dan ook een vraag indienen bij de gemeenteraad om het gebied Reesinghe definitief te bestemmen als een mozaïeklandschap van dreven, landbouw en natuur.