Omzetting Reesinghe: gemeentelijk infomoment op 24 oktober

Omzetting Reesinghe: gemeente heeft startnota klaar en organiseert infomoment

Red Reesinghe zorgt er voor dat het woonuitbreidinsgebied Reesinghe voorgoed landbouwgebied wordt met waardevolle natuur en dus zonder bebouwing.

De gemeente heeft nu een startnota klaar. Op 24 oktober is er een infomoment.

De snelheid waarmee dit nu gebeurt, danken wij aan het nieuwe bestuur sinds februari 2022. Ook de aanhoudende druk van de vereniging Red Reesinghe - daarin gesteund door vele Maldegemnaars - zorgt voor snelheid in dit dossier.

De gemeente zag onlangs ook af van de aankoop van een stukje bos in Reesinghe. Die grond was veel te duur en zou de prijs zetten voor andere percelen. Dat de gemeente van de aankoop afziet, is mede op voordracht van de vereniging Red Reesinghe.

Details over de startnota en het infomoment vind je op https://www.maldegem.be/rup-reesinghe