Over ons

De vereniging Red Reesinghe verenigt burgers en organisaties met als belangrijkste doel het open ruimtegebied Reesinghe in Maldegem in zijn waarde te behouden als landbouw-, natuur- en erfgoedgebied. In de feiten is dit gebied vandaag een mozaïeklandschap van landbouw, natuur, dreven en bossen. In het gewestplan van 1978 is het gebied deels ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. De vereniging Red Reesinghe heeft als doelstelling dit gebied definitief te behouden als / om te zetten tot mozaïeklandschap van landbouw, natuur, dreven en bossen.

Het Reesinghe gebied is een belangrijk en waardevol open ruimte gebied in Maldegem, vanwege zijn ligging, zijn verleden, zijn erfgoedkarakter, zijn biologisch waardevolle natuur, zijn recreatief belang, het rustgevend karakter voor zijn bezoekers, zijn belang voor klimaat en voor het leefmilieu…

De vereniging Red Reesinghe wil samen met alle inwoners uit Maldegem, Adegem, Donk, Kleit en Middelburg  en met alle ex-inwoners en met allen die dit gebied in Maldegem een warm hart toedragen, ijveren voor het behoud ervan. We willen de toekomst van deze parel van open ruimte nabij het centrum van Maldegem veilig stellen voor alle generaties na ons.

luchtfoto Reesinghe bos