Vertraging RUP Reesinghe

RUP Reesinghe wordt deels heropgestart

Vertraging RUP Reesinghe

Wij vernamen deze week dat de procedure om Reesinghe te herbestemmen deels moet overgedaan worden. Zie de mededeling van de gemeente  https://www.maldegem.be/rup-reesinghe, zie ook het artikel op AVS https://avs.be/artikels/maldegem-start-rup-reesinghe-opnieuw-op-a86074

De oorzaak die de gemeente Maldegem meldt is de volgende:

'Er is twijfel ontstaan of de vorige procedure inzake de adviesvraag aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) correct verlopen is. Daarom werd beslist om de planningsprocedure voor het RUP “Reesinghe” opnieuw op te starten. Het gemeentebestuur hanteert hierbij het voorzichtigheidsprincipe.'

Opnieuw participatiemoment

Om te vermijden dat dit mogelijke incorrecte verloop het hele RUP op de helling zet, beslist het bestuur dus uit voorzichtigheid terug te keren naar een vorige fase, namelijk deze waarbij de burger bevraagd wordt over de start- en procesnota. Daar is net als in oktober 2022 opnieuw een infosessie bij voorzien. Op dinsdag 28 februari om 19h30 is dat publieke participatiemoment gepland in het gemeentehuis. Wij roepen iedereen op om deel te nemen aan dit inspraakmoment.

Reesinghe bouwvrij blijft doelstelling

Hoewel vereniging Red Reesinghe niet twijfelt aan de goede intenties van het bestuur, zijn wij wel ontgoocheld. In onze vorige nieuwsbrief waren wij zeer optimistisch over de timing van de definitieve vaststelling op de gemeenteraad: wij meldden toen einde 2023. Niettegenstaande deze vertraging van vier maanden geeft het gemeentebestuur aan dat er ook kan versneld worden. De adviezen zullen sneller verwerkt worden om de volgende fase voor te bereiden.

Door de vertraging zal Reesinghe allicht pas definitief bouwvrij zijn begin 2024.

Duidelijk signaal

Vereniging Red Reesinghe stuurt deze reactie - als duidelijk signaal dat het dossier Reesinghe absolute prioriteit moet krijgen - ook naar alle gemeenteraadsleden, de schepenen en de burgemeester. Wij roepen ook alle ondersteuners van Red Reesinghe op om jullie verkozenen aan te spreken. Zo houden wij samen het dossier Red Reesinghe hoog op de agenda.