Volg ons burgervoorstel op de gemeenteraad van 16 december

Volg ons burgervoorstel op de gemeenteraad van 16 december

Op donderdag 16 december om 19h30 zullen enkele leden van de vereniging Red Reesinghe ons burgervoorstel toelichten en verdedigen in de gemeenteraad. Wij roepen je op om de gemeenteraad online bij te wonen via deze link: http://www.maldegem.be/gemeenteraadlive

Volgende week volgt opnieuw een moment van de waarheid voor onze politieke bestuurders. Op donderdag 16 december komt tijdens de gemeenteraad ons burgervoorstel aan bod. Het burgervoorstel werd ondertekend door 950 Maldegemnaars op onze actienamiddag van 20 november. Enkele leden van Red Reesinghe zullen het burgervoorstel toelichten en verdedigen op de gemeenteraad. Ze krijgen daarvoor 10 minuten spreektijd.


Dit is ons burgervoorstel:

Wij stellen voor dat de gemeenteraad van Maldegem de bestemming van het woonuitbreidingsgebied Reesinghe, middels het goedkeuren van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, wijzigt naar de bestemming 'bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor de aanwezige landschaps- en natuurwaarden'. Met uitzondering van de reeds bebouwde zone langs de Brugse Steenweg en de Koning Albertlaan. We vragen dat dit zou gebeuren binnen een redelijke termijn.

Wij vragen hierover de stemming op de gemeenteraad van december 2021.


Geen fysische samenkomst mogelijk

In normale tijden zouden wij nu oproepen om met zoveel mogelijk mensen die Reesinghe willen behouden aanwezig te zijn op de gemeenteraad. Dat zet druk op alle verkozen politici die in de gemeenteraad hun stem moeten uitbrengen over ons voorstel. Maar dit zijn geen normale tijden, en door corona gaat de gemeenteraad enkel digitaal door.

Wat kun je dan wel doen? Volg live de gemeenteraad online.

Wij roepen op om zoveel als mogelijk de gemeenteraad online te volgen. De gemeenteraad is zeer eenvoudig te volgen via http://www.maldegem.be/gemeenteraadlive. Dus ga naar deze webpagina op donderdag 16 december om 19h30 en volg daar live de gemeenteraad. Het burgervoorstel is punt 2 op de agenda van de gemeenteraad.

Volg het live. Wees op tijd. Je kunt elk punt van de gemeenteraad ook achteraf herbekijken, indien je het gemist hebt.

 

Wat mogen we verwachten?

Wij stellen vast dat ons burgervoorstel zeer koel ontvangen is bij ons gemeentebestuur. Er werd ons eerst gemeld dat ons burgervoorstel enkel ter kennisname zou voorliggen en dat wij het woord niet zouden krijgen tijdens de gemeenteraad. Dit hebben we direct rechtgezet. Dit is in strijd met het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad (art.41). Wij zullen dus wel degelijk het woord nemen en onze politieke vertegenwoordigers zullen één voor één kleur moeten bekennen of ze Reesinghe willen behouden of niet.

Daarom is het belangrijk goed te luisteren en de stemming goed te volgen.

Luister ook naar punt 3 op de gemeenteraad over aankoop gronden Reesinghe waarvan het debat allicht samen gevoerd wordt met ons burgervoorstel, want het is het konijn dat de burgemeester uit zijn hoed tovert. Blijf intussen druk uitoefenen op jouw verkozenen in de gemeenteraad om voor ons burgervoorstel te stemmen. Stuur hen een mail of spreek hen aan. Zo houd je Reesinghe samen met ons hoog op de politieke agenda en verhoog je de kans dat ons burgervoorstel aangenomen wordt in de gemeenteraad.